Infrastruktur

Anläggning

Mätteknik

Välkommen till SOREX Entrepenad AB

- Det lilla bolaget med dom stora kunskaperna och resurserna

- Utmaningar ser vi som en väg mot utveckling


Vi erbjuder utförande av all form av mark- och anläggningsentreprenader i Region mellan Sverige. Med erfarenhet från mindre och större anläggnings- och infrastrukturprojekt där projekt tiden och ekonomin är en avgörande faktor, har vi utvecklat ett stort genuint intresse för att finna metoder och strategier i syftet att optimera utförandet i entreprenaderna.
Nyheter

Sorex tilldelas projekt "Betong murar Bollmorabacken"

2023-09-18

Sorex tilldelas projekt Betong murar Bollmorabacken åt Tyresö Kommun, projektet tilldelas genom förnyad konkurrensutsättning på ramavtal. Projektet är en betong entreprenad med uppförande av platsgjutna murar i Bollmorabacken, mer i detalj omfattar projektet, platsgjutning av murar, fyllningsarbeten, återställningar, TA-planer,...

Sorex tilldelas projekt GC-Fornuddsvägen

2023-09-17

Sorex tilldelas projekt GC-Fornuddsvägen åt Tyresö Kommun, projektet tilldelas genom förnyad konkurrens utsättning på ramavtal. Projektet är en nybyggnation av GC bana längs Fornuddsvägen, mer i detalj omfattar projektet, VA, smidesarbeten, belysningsarbeten, asfaltering, plantering, återställningar, TA-planer,...

Sorex tilldelas projekt Pumpstation R23 o R24

2023-09-17

Sorex tilldelas projekt "Pumpstation R23 och R24 åt Eskilstuna Kommun. Vi är glada att kunna återvända till Eskilstuna och Eskilstuna Kommun som beställare. Projektet R23 o R24 är ett komplext projekt och innefattar byte av två st befintliga dagvatten pumpstationer, mer i detalj innefattar projektet spontning, pålning,...

Mätteknik

Sorex har genom att anställa en Mätingenjör stärkt upp sin organisation, där vi nu till stor del kan sköta mätning i egen regi på våra projekt. Vi har i och med detta investerat i toppmodern utrustning från Geomax med totalstation och GPS. Utöver mätning i egen regi erbjuder Sorex Mättekniska tjänster i form av utstakningar och lägeskontroller, om du saknar prisuppgift för din kommun, fråga oss.


Vi kan även åta oss andra projektspecifika mätnings uppdrag.

Läs gärna vår broschyr!

Beskrivning...

Aktuella projekt

Vi är stolta över de projekten vi utför och dokumenterar noggrant för att du som kund ska se hur vi arbetar. Gå gärna in och läs mer om projekten vi jobbar på för tillfället!

Kontaktformulär

Kontakta oss gärna via formuläret nedan