Infrastruktur

Anläggning

Mätteknik

Välkommen till SOREX Entrepenad AB

- Det lilla bolaget med dom stora kunskaperna och resurserna

- Utmaningar ser vi som en väg mot utveckling


Vi erbjuder utförande av all form av mark- och anläggningsentreprenader i Region mellan Sverige. Med erfarenhet från mindre och större anläggnings- och infrastrukturprojekt där projekt tiden och ekonomin är en avgörande faktor, har vi utvecklat ett stort genuint intresse för att finna metoder och strategier i syftet att optimera utförandet i entreprenaderna.

SOREX utför kompletterings arbeten till projekt WIJK Oppgård

2021-06-12

SOREX utför kompletterings arbeten till projekt WIJK Oppgård. I samarbete med Upplands Väsby kommun utför vi kompletteringar av servis anslutningar.         

Full produktion i projekt Wättinge

2021-05-12

Produktionen i projekt Wättinge är i full gång, avtäckning av allt berg är utfört och losshållning är påbörjad. Schakt för dem nya busshållsplatserna är utförd och nästa vecka påbörjas sättning av busshållsplats kantstöd.          

SOREX tilldelas projekt Bollmorabacken

2021-05-06

Sorex tilldelas projekt Bollmorabacken åt Tyresö Kommun. Projektet är ett infrastruktur projekt som innebär ombyggnation av Granitvägen. Projektet innefattar rivningsarbeten, VA, hantering befintliga ledningar, EL, opto, belysning, omfattande TA-planer, fjärrvärme, asfaltering, samordning osv. Beställare: Tyresö...

Mätteknik

Sorex har genom att anställa en Mätingenjör stärkt upp sin organisation, där vi nu till stor del kan sköta mätning i egen regi på våra projekt. Vi har i och med detta investerat i toppmodern utrustning från Geomax med totalstation och GPS. Utöver mätning i egen regi erbjuder Sorex Mättekniska tjänster i form av utstakningar och lägeskontroller, om du saknar prisuppgift för din kommun, fråga oss.


Vi kan även åta oss andra projektspecifika mätnings uppdrag.

Läs gärna vår broschyr!

Beskrivning...

Aktuella projekt

Vi är stolta över de projekten vi utför och dokumenterar noggrant för att du som kund ska se hur vi arbetar. Gå gärna in och läs mer om projekten vi jobbar på för tillfället!

Kontaktformulär

Kontakta oss gärna via formuläret nedan