Infrastruktur

Anläggning

Mätteknik

Välkommen till SOREX Entrepenad AB

- Det lilla bolaget med dom stora kunskaperna och resurserna

- Utmaningar ser vi som en väg mot utveckling


Vi erbjuder utförande av all form av mark- och anläggningsentreprenader i Region mellan Sverige. Med erfarenhet från mindre och större anläggnings- och infrastrukturprojekt där projekt tiden och ekonomin är en avgörande faktor, har vi utvecklat ett stort genuint intresse för att finna metoder och strategier i syftet att optimera utförandet i entreprenaderna.

Avrop på ramavtal, ombyggnation av Tyresö Stadspark

2021-02-26

Tyresö Kommun har avropat entreprenaden Tyresö Stadspark av Sorex. Tyresö Stadspark är ett anläggningsprojekt som innebär ombyggnation av en mindre yta i Tyresö Stadspark. Projektet innefattar rivningsarbeten, ombyggnation av pumpanordning, betongarbeten, smidesarbeten, kantstöd, asfaltering, planteringar osv. Beställare:...

Ny uppfräschad mailhälsning

2021-02-05

Vi kände att det var dags att fräscha upp bolagets mailhälsning. Webone hjälpte oss ta fram den nya.       

MKS Fastigheter förvärvar mark i Åre

2021-01-21

Sorex Entreprenad AB ägs av moderbolaget MKS Förvaltning AB, MKS Förvaltning startade för några månader sedan bolaget MKS Fastigheter AB och förvärvade 3000m2 tomt mark i Åre. Tomten ligger i ett fantastisk högt läge med utsikt över sjön. Detaljplanen medger byggnation av tre st fastigheter på vardera...

Mätteknik

Sorex har genom att anställa en Mätingenjör stärkt upp sin organisation, där vi nu till stor del kan sköta mätning i egen regi på våra projekt. Vi har i och med detta investerat i toppmodern utrustning från Geomax med totalstation och GPS. Utöver mätning i egen regi erbjuder Sorex Mättekniska tjänster i form av utstakningar och lägeskontroller, om du saknar prisuppgift för din kommun, fråga oss.


Vi kan även åta oss andra projektspecifika mätnings uppdrag.

Läs gärna vår broschyr!

Beskrivning...

Aktuella projekt

Vi är stolta över de projekten vi utför och dokumenterar noggrant för att du som kund ska se hur vi arbetar. Gå gärna in och läs mer om projekten vi jobbar på för tillfället!

Kontaktformulär

Kontakta oss gärna via formuläret nedan