Infrastruktur

Anläggning

Mätteknik

Välkommen till SOREX Entrepenad AB

- Det lilla bolaget med dom stora kunskaperna och resurserna

- Utmaningar ser vi som en väg mot utveckling


Vi erbjuder utförande av all form av mark- och anläggningsentreprenader i Region mellan Sverige. Med erfarenhet från mindre och större anläggnings- och infrastrukturprojekt där projekt tiden och ekonomin är en avgörande faktor, har vi utvecklat ett stort genuint intresse för att finna metoder och strategier i syftet att optimera utförandet i entreprenaderna.

Sorex tilldelas Ältadalen Etapp 2 åt Nacka Kommun

2021-04-06

Sorex har tilldelats och tecknat kontrakt med Nacka kommun om att utföra Ältadalen Etapp 2. Ältadalen Etapp 2 är ett större infrastruktur projekt som är uppdelat i tre del etapper, arbeten påbörjar i "bygghandlings" området. Projektet är uppdelat i tre etapper där "Bygghandling" representerar turkos färg enligt...

Sorex tilldelas Wättinge E1

2021-04-06

Sorex har vid en förnyad konkurrensutsättning på Ramavtalet Mark o VA åt Tyresö Kommun tilldelats Wättinge E1. Wättinge E1 är ett anläggningsprojekt som innefattar losshållning av 700m3 berg för breddning av befintlig kurva samt ombyggnation av befintlig gata med tillhörande busshållsplatser, VA arbeten,...

Uppstart av Tyresö stadspark

2021-03-19

Under V.11 startade vi upp projekt Tyresö stadspark med full fart. Vi har i veckan utfört diverse rivningsarbeten, grundläggning för betong platta, VA arbeten osv. V.13 påbörjas betongarbeten och smidesarbeten.       

Mätteknik

Sorex har genom att anställa en Mätingenjör stärkt upp sin organisation, där vi nu till stor del kan sköta mätning i egen regi på våra projekt. Vi har i och med detta investerat i toppmodern utrustning från Geomax med totalstation och GPS. Utöver mätning i egen regi erbjuder Sorex Mättekniska tjänster i form av utstakningar och lägeskontroller, om du saknar prisuppgift för din kommun, fråga oss.


Vi kan även åta oss andra projektspecifika mätnings uppdrag.

Läs gärna vår broschyr!

Beskrivning...

Aktuella projekt

Vi är stolta över de projekten vi utför och dokumenterar noggrant för att du som kund ska se hur vi arbetar. Gå gärna in och läs mer om projekten vi jobbar på för tillfället!

Kontaktformulär

Kontakta oss gärna via formuläret nedan