Infrastruktur

Anläggning

Mätteknik

Välkommen till SOREX Entrepenad AB

- Det lilla bolaget med dom stora kunskaperna och resurserna

- Utmaningar ser vi som en väg mot utveckling


Vi erbjuder utförande av all form av mark- och anläggningsentreprenader i Region mellan Sverige. Med erfarenhet från mindre och större anläggnings- och infrastrukturprojekt där projekt tiden och ekonomin är en avgörande faktor, har vi utvecklat ett stort genuint intresse för att finna metoder och strategier i syftet att optimera utförandet i entreprenaderna.

Slutbesiktning av Etapp 2, WIJK Oppgård

2020-12-17

Torsdagen den 10/12-20 slutbesiktnades Etapp 2 av projekt WIJK Oppgård. Vi är väldigt stolta med att gå i mål här innan jul och på denna sida om året, projektet slutfördes 2,5månader innan utsatt tid, hela projektet genomfördes på drygt 8månader. Vi har i princip gått in 100% från dag ett...

Slutbesiktning Ekerö busshållsplats

2020-12-17

På uppdrag av Roslagsvatten AB genomförde Sorex ombyggnation av en busshållsplats med tillhörade GC-väg på Ekerö. Projektet godkändes vid slutbesiktning 201216, projektet omfattade flytt och ombyggnation av befintlig busshållsplats, buss kantstöd, plattor, belysning, asfaltering, räcke, TA planer samt diverse...

Utlastning berg i projekt Måttbandsvägen

2020-11-20

Jordschakten är klar sedan en vecka tillbaka och bergutlastning i västra änden är i full gång, vi bryter igenom till Kundvägen innan Jul.             

Mätteknik

Sorex har genom att anställa en Mätingenjör stärkt upp sin organisation, där vi nu till stor del kan sköta mätning i egen regi på våra projekt. Vi har i och med detta investerat i toppmodern utrustning från Geomax med totalstation och GPS. Utöver mätning i egen regi erbjuder Sorex Mättekniska tjänster i form av utstakningar och lägeskontroller, om du saknar prisuppgift för din kommun, fråga oss.


Vi kan även åta oss andra projektspecifika mätnings uppdrag.

Läs gärna vår broschyr!

Beskrivning...

Aktuella projekt

Vi är stolta över de projekten vi utför och dokumenterar noggrant för att du som kund ska se hur vi arbetar. Gå gärna in och läs mer om projekten vi jobbar på för tillfället!

Kontaktformulär

Kontakta oss gärna via formuläret nedan