Sorex tilldelas projekt "Betong murar Bollmorabacken"


Sorex tilldelas projekt Betong murar Bollmorabacken åt Tyresö Kommun, projektet tilldelas genom förnyad konkurrensutsättning på ramavtal.

Projektet är en betong entreprenad med uppförande av platsgjutna murar i Bollmorabacken, mer i detalj omfattar projektet, platsgjutning av murar, fyllningsarbeten, återställningar, TA-planer, samordning osv

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 4milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2310 - 2405 

  Betongmurar Bollmora  
Datum: 2023-09-18 11:42