• Anläggning

Med fokus på hållbarhet och långvarig kvalitet

Som utförande-, general-, total- och underentreprenör utför vi projekt inom markanläggning. Under åren har vi utfört många lyckade och storskaliga projekt inom anläggning. Med ett fortsatt fokus på hållbarhet och långvarig kvalitet, ser vi till att Mälardalen växer på en stadig grund även i framtiden.

 

Inom Anläggning utför vi:


 • Mark- och betongarbeten
 • Vatten och avlopp
 • Rivning
 • Parkområden
 • Platt och stenläggningar
 • Pålning och spontning
 • Asfalteringsarbeten
 • Grundläggningsarbeten
 • Ledningsnät
 • Marksaneringar och provtagningar
 • Lägeskontroller och mättekniska arbeten