• Mätteknik

Mätteknik

Sorex har nu stärkt upp teamt rejält, idag är vi tre mätningsingenjörer där vi nu till största del kan sköta både mätning, mängdreglering samt maskinstyrningsmodeller i egen regi på våra projekt. 

Vi använder oss av både programmet Topocad och Gemini.


Utöver egen regi arbeten erbjuder Sorex Mättekniska tjänster i form av utstakningar och lägeskontroller, om du saknar prisuppgift för din kommun, fråga oss.


Vi kan även åta oss andra projektspecifika mätnings uppdrag.


För övriga förfrågningar och eller prisuppgifter kontakta ansvarig mätingenjör nedan.

Marika Sörman

Mätingenjör

Administration, koordinator, lägeskontroller osv


070-4694355

marika.sorman@sorex.se

Gabriel Selander

Mätingenjör

Mängdreglering, maskinstyrningsmodeller, produktionsmätning


073-9999602

gabriel.selander@sorex.se

Fredrik Glas

Mätingenjör

Mängdreglering, maskinstyrningsmodeller, produktionsmätning


070-2287920

fredrik.glas@sorex.se

Prisuppgifter

Attefallshus & Garage

Haninge, Tyresö, Huddinge, Värmdö, Nynäshamn & Täby Kommun


Priser nedan avser Attefallshus samt all form av utbyggnation typ garage: 


Grovutstakning - 3000 kr

Finutstakning - 4300 kr

Lägeskontroll - 3500kr (Om vi utfört både grov- och finutstakning så är priset 2500kr)

Nyproduktion

Haninge, Tyresö, Huddinge, Värmdö, Nynäshamn & Täby Kommun


Priser nedan avser nyproduktion av hus 4-6st hörn (max 300m2): 


Grovutstakning - 5000 kr

Finutstakning - 8000 kr

Lägeskontroll - 5000kr (Om vi utfört både grov- och finutstakning så är priset 4000kr)


Tillkommande hörn 250kr per punkt

Attefallshus & Garage

Nacka, Lidingö, Vaxholm & Åkersberga Kommun

Priser nedan avser Attefallshus samt all form av utbyggnation typ garage: 


Grovutstakning - 4000 kr

Finutstakning - 5300 kr

Lägeskontroll - 3950kr (Om vi utfört både grov- och finutstakning så är priset 2950kr)

Nyproduktion

Nacka, Lidingö, Vaxholm & Åkersberga Kommun

Priser nedan avser nyproduktion av hus 4-6st hörn (max 300m2): 


Grovutstakning - 6000 kr

Finutstakning - 9000 kr

Lägeskontroll - 5000kr (Om vi utfört både grov- och finutstakning så är priset 4000kr)


Tillkommande hörn 250kr per punkt

Utstakningar/Lägeskontroller

Förarbete

Vi utgår från situationsplanen (ritningen som anger byggnadens läge på fastigheten). Om situationsplanens uppgifter är ofullständiga eller oklara måste vi begära in kompletterande uppgifter från arkitekt eller annan ansvarig.


Bifoga:

  • Nybyggnadskarta, gärna i digital form, DWG/DXF
  • Situationsplan (byggnadens/byggnadernas läge) Gärna i digital form, DWG/DXF
  • Grundritning/plintritning
  • Om det finns: Koordinaterna på hushörnen i digital form DWG. Vid analogt format ska hörnpunkterna vara numrerade i koordinatlistan på kartan


Undersök med ritningsansvaring vad du ska skicka med för att underlätta handläggningen. Utefter dessa underlag förbereder filer som används vid utsättning på plats.


Grovutstakning

Markering sker inför sprängnings- och schaktningsarbeten, vilket innebär att byggnadens hörn markeras, antingen med stakkäpp i marken eller med färgmarkering på berg/asfalt.


Finutstakning

Finutstakning krävs för att få exakt placering inför grundbyggnation. Byggaren förbereder med galgar/profiler (en träkonstruktion som uppförs i förlängningen av byggnadens fasadliv utifrån grovutsättningen). I dessa fästs spik eller skruv. Här kan byggaren spänna snören för att få ut byggnadens grund-/fasadliv. Vi kan hjälpa er med profiler mot en extrakostnad på 2000kr.

Exempel på profil enligt bild nedan:

  Utstakning  

Efterarbete

Filen som används sparas så att man lätt kan komma åt och se vad som är utfört.

   

Lägeskontroll

I bygglovet anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge. Vid en lägeskontroll kontrolleras gjutformen innan gjutning för att se om byggnadens mått och läge i plan och höjd stämmer överens med beviljat bygglov. Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig, men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheten att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts, eller till och med när byggnaden är klar. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.


Intyg om utförd lägeskontroll utfärdas och skickas till kommunens bygglovsenhet. Detta är en del av dokumentationen som krävs för ett slutbevis av byggnationen