Pågående projekt

Edsala-Kalkudden

Vi kan nu stolt meddela att vi skrivit kontrakt med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö på projekt Edsala-Kalkudden, projektet är vårt största kontrakt någonsin på 72milj och projekttiden är 3år.


Efter 1års överklagan i förvaltningsrätten/kammarrätten så tilldelades äntligen Sorex projektet Edsala-Kalkudden, kontrakt är påskrivet av båda parterna.


Projektet omfattar VA arbeten till 400 fastigheter i Edsala Kalkudden i Mariefred strax utanför Strängnäs.

Styrd borrning 3,2km, ca 24,200m tryckledningar (vatten och spill), ca 13,000m självfallsledningar, 13st pumpstationer, ca 100,000m3 jordschakt, ca 4000m3 bergschakt, återställning av befintliga vägar ca 65,000m2, återställning av plantering/gräsyta/naturmarksyta om 120,000m2, asfaltering, EL, fiber, TA-planer, samordning osv.


Närmaste tiden kommer planering, inköp, etableringsytor osv osv att förberedas.


Sorex kommer även att investera i två st nya Hydrema dumprar för projektet som kommer väl till pass vid Fall A hanteringen av massor inom projektet.


Beställare: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Kontraktssumma: 72milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2203 - 2503

Södergården Infra

SOREX har tilldelats projekt Södergården Infra åt Tyresö Kommun.

Projektet är ett infrastruktur projekt som i detta fall passar oerhört bra in i orderstocken. SOREX har tidigare tilldelats Bollmorabacken och även andra projekt åt samma uppdragsgivare vilket ger oss möjligheten att skapa synergi effekter mellan projekten.

Projektet innefattar ombyggnation av infrastukturen i Trollbäcken i samband med exploatering av bostäder, Sorex ska utföra ombyggnation av Vendelsövägen, Kärrvägen, Klockvägen, Slättvägen och Svalvägen.

Mer detaljerat innebär det fjärrvärme, VA, belysning, opto, EL, omfattande TA-planer, sanering av mark, schakt för nya väg överbyggnader, asfaltering, samordning osv.

 

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 8,4milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2108 - 2112

Wättinge D1

SOREX har vid förnyad konkurrens på Ramavtal Mark o VA åt Tyresö Kommun tilldelats Wättinge Etapp D1.

Vi är väldigt glada åt att räkna hem nästa etapp av Wättinge, nyligen avslutades Wättinge Etapp E1 och nu fortsätter vi efter semester med Etapp D1.

Projektet innefattar, rivning av 50m bro, VA, ny GC väg, räcken, asfaltering, fjärrvärme,belysning, losshållning berg, spontslädar, TA-planer osv osv

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 4,7milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (Ramavtal)

Projekttid: 2108 - 2111

WIJK Oppgård (Kompletterings arbeten)

SOREX utför kompletterings arbeten till projekt WIJK Oppgård. I samarbete med Upplands Väsby kommun utför vi kompletteringar av servis anslutningar. 

Bollmorabacken

SOREX tilldelas projekt Bollmorabacken åt Tyresö Kommun.

Projektet är ett infrastruktur projekt som innebär ombyggnation av Granitvägen.

Projektet innefattar rivningsarbeten, VA, hantering befintliga ledningar, EL, opto, belysning, omfattande TA-planer, fjärrvärme, asfaltering, samordning osv.

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 15milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: Etapp 1, Juni-December, Etapp 2 Mars-Maj -22

Ältadalen Etapp 2

SOREX har tilldelats och tecknat kontrakt med Nacka kommun om att utföra Ältadalen Etapp 2.


Ältadalen Etapp 2 är ett större infrastruktur projekt som är uppdelat i tre del etapper, arbeten påbörjar i "bygghandlings" området.

Projektet är uppdelat i tre etapper där "Bygghandling" representerar turkos färg enligt bilden nedan, "Option 1" representerar rosa färg enligt bilden nedan och "Option 2" representerar parkvägen som ansluter till Option 1 (rosa område).


Projektet innefattar jordschakt, massbalansering, VA, EL, Opto, byggnation av amfiteater, smidesarbeten, betongarbeten, parkmöbler och lekutrustning, belysningsanläggning, ca 800m2 gatsten, ca 1000m kantsten av granit, ca 11 000m2 parkområde, plantering av ca 18 000 buskar och 61st träd, ca 19 000m2 asfaltering, målning, skötsel, TA-planer samordning


Detta är vårt första projekt åt Nacka Kommun och vi ser framemot ett bra samarbete.

 

Beställare: Nacka kommun

Kontraktssumma: 22,5milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid:

"Bygghandling", 2104 - 2110

"Opt 1", 2110 - 2204

"Opt 2, 2206 - 2304

Ramavtal Mark & VA

Sorex utför Mark o VA arbeten inom Ramavtalet med Tyresö Kommun. Sorex tilldelades som nr två i rangordningen av tre kontrakterade entreprenörer. Avtalet löper på 2år med möjlighet till förlängning med 1år i taget, avtalstiden kan max uppgå till 4år.


Vi ser fram emot ett givande och långt samarbete.


Beställare: Tyresö Kommun

Entreprenadform: Ramavtal

Projekttid: 191101-211101 (med möjlighet till förlängning om 1år per ggn)

Knapp

Beskrivning...