Pågående projekt

Betong murar Bollmorabacken

Sorex tilldelas projekt Betong murar Bollmorabacken åt Tyresö Kommun, projektet tilldelas genom förnyad konkurrensutsättning på ramavtal.


Projektet är en betong entreprenad med uppförande av platsgjutna murar i Bollmorabacken, mer i detalj omfattar projektet, platsgjutning av murar, fyllningsarbeten, återställningar, TA-planer, samordning osv


Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 4milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2310 - 2405 

Pumpstation R23 o R24

Sorex tilldelas projekt "Pumpstation R23 och R24 åt Eskilstuna Kommun.

Vi är glada att kunna återvända till Eskilstuna och Eskilstuna Kommun som beställare.

Projektet R23 o R24 är ett komplext projekt och innefattar byte av två st befintliga dagvatten pumpstationer, mer i detalj innefattar projektet spontning, pålning, grundvattensänkningar, btg arbeten,  rivning av bef pumpstationer, VA, deponi hantering av schaktmassor samt rivningsmaterial, förläggning av elkabel, tillfälliga vägar osv

 

Beställare: Eskilstuna Kommun

Kontraktssumma: 7,6milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2310 - 2405 

GC-Fornuddsvägen

Sorex tilldelas projekt GC-Fornuddsvägen åt Tyresö Kommun, projektet tilldelas genom förnyad konkurrens utsättning på ramavtal.

Projektet är en nybyggnation av GC bana längs Fornuddsvägen, mer i detalj omfattar projektet, VA, smidesarbeten, belysningsarbeten, asfaltering, plantering, återställningar, TA-planer, samordning osv

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 2,5milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2309 - 2311 

WIJK Oppgård Skede 2 (Finplanering)

SOREX tilldelas entreprenaden WIJK Oppgård Skede 2 (Finplanering).

 

Vi är väldigt glada över att vi nu tillträder området WIJK Oppgård för tredje gången gillt och nu denna gång för det slutliga utförandet, vi har alltså varit med från början och hela vägen till slutligt färdigställande.

 

Det började för 3 år sedan med WIJK Oppgård groventreprenad, efter det följde kompletterade arbeten med serviser och nu tilldelas vi finplaneringsentreprenaden och får möjligheten att vara med ända till slutet vilket känns oerhört kul.

 

Vi ser framemot fortsatt bra samarbete med beställaren även i denna entreprenad.

 

Projektet är en anläggningsentreprenad som omfattar bland annat: Rivning och fräsning av asfalt, fällning av träd, stubbbrytning, jordschakt om ca 2500m3, VA arbeten, uppbyggnad av GC banor och utläggning av bärlager och stenmjöl, asfaltering av ca 16,000m2, plattor och gatsten, gräsarmering, kantsten i betong och granit ca 1800m, växtbäddar, skötsel, planteringar av träd och buskar, målning, parkutrustning, återställningsarbeten osv.

 

Beställare: Upplandsväsby Kommun

Kontraktssumma: 14,2milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2302 - 2312

Ramavtal Mark & VA

SOREX tilldelas Ramavtal Mark & VA åt Tyresö kommun.

Ramavtalet avser mark och anläggningsarbeten för ny-, om- och tillbyggnad av VA, vägar/gator, parkarbeten, plantering mm, gång och cykelbanor med angränsande ytor samt tillhörande anläggningar som trafikanläggningar, renhållningsanläggningar och dylikt.

Avtalet löper på 18 månader med förlängning med en maximal avtals tid på 48mån och upphandlingens förväntade ekonomiska värde beräknas till 25milj per år med en takvolym på 126milj.

 

Beställare: Tyresö Kommun

Ekonomiskt förväntat värde: 25milj/år 

Takvolym: 126milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2302 - 2702

Edsala-Kalkudden

Vi kan nu stolt meddela att vi skrivit kontrakt med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö på projekt Edsala-Kalkudden, projektet är vårt största kontrakt någonsin på 72milj och projekttiden är 3år.

 

Efter 1års överklagan i förvaltningsrätten/kammarrätten så tilldelades äntligen Sorex projektet Edsala-Kalkudden, kontrakt är påskrivet av båda parterna.

 

Projektet omfattar VA arbeten till 400 fastigheter i Edsala Kalkudden i Mariefred strax utanför Strängnäs.

Styrd borrning 3,2km, ca 24,200m tryckledningar (vatten och spill), ca 13,000m självfallsledningar, 13st pumpstationer, ca 100,000m3 jordschakt, ca 4000m3 bergschakt, återställning av befintliga vägar ca 65,000m2, återställning av plantering/gräsyta/naturmarksyta om 120,000m2, asfaltering, EL, fiber, TA-planer, samordning osv.

 

Närmaste tiden kommer planering, inköp, etableringsytor osv osv att förberedas.

 

Sorex kommer även att investera i två st nya Hydrema dumprar för projektet som kommer väl till pass vid Fall A hanteringen av massor inom projektet.

 

Beställare: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Kontraktssumma: 72milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2203 - 2503

Knapp

Beskrivning...