Pågående projekt

Måttbandsvägen


Projektet är en expolatering av 650m gata som omfattar bergschakt om 10 000m3, jordschakt/massbalansering om ca 30 000m3, VA, dagvatten, 1100m granitkantsten, 1600m2 plattor, asfaltering, fräsning, trädplanteringar, belysning, TA-planer osv.

Det är roligt att kunna utföra detta projekt, Måttbandsvägen ligger helt i linje med vår styrka och kompetens inom bolaget.

Vi ser fram emot samarbete med Täby Kommun.

 


Beställare: Täby Kommun

Kontraktssumma: 27milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 200824-210930

Wijk Oppgård


Sorex har tilldelats projekt WIJK Oppgård i Upplands Väsby, beställare är Upplands Väsby Kommun, entreprenaden är Sorex största enskilda entreprenad sett ur grund kontraktsumma, vi har tidigare haft entreprenader upp till 30milj men WIJK Oppgård blir vårt största kontrakterade projekt.


Projektet är en exploatering av 1600m gata och GC-väg innehållande VA och dagvatten (total längd ca 4,8km), EL, opto, spontning, diverse rivningar, asfaltering, belysnings arbeten, losshållning berg, jordschakt och masshantering, utlastning av ca 50,000ton massor, TA-planer, samordning osv

Ramavtal Mark & VA

Sorex utför Mark o VA arbeten inom Ramavtalet med Tyresö Kommun. Sorex tilldelades som nr två i rangordningen av tre kontrakterade entreprenörer. Avtalet löper på 2år med möjlighet till förlängning med 1år i taget, avtalstiden kan max uppgå till 4år.


Vi ser fram emot ett givande och långt samarbete.


Beställare: Tyresö Kommun

Entreprenadform: Ramavtal

Projekttid: 191101-211101 (med möjlighet till förlängning om 1år per ggn)

Knapp

Beskrivning...