Pågående projekt

Ältadalen Etapp 2

Sorex har tilldelats och tecknat kontrakt med Nacka kommun om att utföra Ältadalen Etapp 2.


Ältadalen Etapp 2 är ett större infrastruktur projekt som är uppdelat i tre del etapper, arbeten påbörjar i "bygghandlings" området.

Projektet är uppdelat i tre etapper där "Bygghandling" representerar turkos färg enligt bilden nedan, "Option 1" representerar rosa färg enligt bilden nedan och "Option 2" representerar parkvägen som ansluter till Option 1 (rosa område).


Projektet innefattar jordschakt, massbalansering, VA, EL, Opto, byggnation av amfiteater, smidesarbeten, betongarbeten, parkmöbler och lekutrustning, belysningsanläggning, ca 800m2 gatsten, ca 1000m kantsten av granit, ca 11 000m2 parkområde, plantering av ca 18 000 buskar och 61st träd, ca 19 000m2 asfaltering, målning, skötsel, TA-planer samordning


Detta är vårt första projekt åt Nacka Kommun och vi ser framemot ett bra samarbete.

 

Beställare: Nacka kommun

Kontraktssumma: 22,5milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid:

"Bygghandling", 2104 - 2110

"Opt 1", 2110 - 2204

"Opt 2, 2206 - 2304

Wättinge E1

Sorex har vid en förnyad konkurrensutsättning på Ramavtalet Mark o VA åt Tyresö Kommun tilldelats Wättinge E1.

Wättinge E1 är ett anläggningsprojekt som innefattar losshållning av 700m3 berg för breddning av befintlig kurva samt ombyggnation av befintlig gata med tillhörande busshållsplatser, VA arbeten, asfaltering, kantsten, TA-planer osv.

 

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 2,2milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (Ramavtal)

Projekttid: 2104 - 2106

Tyresö Stadspark

Tyresö Kommun har avropat entreprenaden Tyresö Stadspark av Sorex.

Tyresö Stadspark är ett anläggningsprojekt som innebär ombyggnation av en mindre yta i Tyresö Stadpark.

Projektet innefattar rivningsarbeten, ombyggnation, av pumpanordning, betongarbeten, smidesarbeten, kantstöd, asfaltering, planteringar osv.


Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: ca 1,2milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (Ramavtal)

Projekttid: 2103-2105


Måttbandsvägen


Projektet är en expolatering av 650m gata som omfattar bergschakt om 10 000m3, jordschakt/massbalansering om ca 30 000m3, VA, dagvatten, 1100m granitkantsten, 1600m2 plattor, asfaltering, fräsning, trädplanteringar, belysning, TA-planer osv.

Det är roligt att kunna utföra detta projekt, Måttbandsvägen ligger helt i linje med vår styrka och kompetens inom bolaget.

Vi ser fram emot samarbete med Täby Kommun.

 


Beställare: Täby Kommun

Kontraktssumma: 27milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 200824-210930

Ramavtal Mark & VA

Sorex utför Mark o VA arbeten inom Ramavtalet med Tyresö Kommun. Sorex tilldelades som nr två i rangordningen av tre kontrakterade entreprenörer. Avtalet löper på 2år med möjlighet till förlängning med 1år i taget, avtalstiden kan max uppgå till 4år.


Vi ser fram emot ett givande och långt samarbete.


Beställare: Tyresö Kommun

Entreprenadform: Ramavtal

Projekttid: 191101-211101 (med möjlighet till förlängning om 1år per ggn)

Knapp

Beskrivning...