• Infrastruktur

Framtidens infrastruktur

Vägnätet inklusive vatten avlopp är ett nav för samhällets invånare, näringsliv och industrier. SOREX bygger framtidens infrastruktur för tillväxt och konkurrenskraft. Vi utför nybyggnationer och ombyggnationer åt kommun, industri och stat.


Inom Infrastruktur är vi specialiserade på:


  • Vägbyggnation
  • Massförflyttningar
  • Sprängning och krossnings arbeten
  • Exploatering
  • Vatten och avlopp