Tjänster

Tjänster

Sorex affärsidé är att genom säker kalkylering åta oss markentreprenader och att sedan driva tilldelade entreprenader från start till färdig slutprodukt i region mellan Sverige både inom LOU men även mot privata aktörer. Alla kunder är välkomna stora som små. Vi utför även konsulttjänster inom all form av markentreprenad även kalkylering, vi använder oss av kalkyl programmet MAP där vi har god vana och kompetens.

Vi har också stor erfarenhet av projekt i tidigt skede och är gärna med från start där det fortfarande går att påverka entreprenadens metodval och utförande.


Projekten utförs med egen Projektledning, till viss del egna Mätingenjörer och egna Yrkesarbetare, utöver detta använder vi oss av kompetenta och kvalificerade Underentreprenörer och konsulter, vi har ett brett kontaktnät som sträcker sig runt om i hela Sverige, från Söder till Norr.

 

-Utmaningar stora som små ser vi som en väg framåt, en väg mot utveckling och en väg mot mera kunskap.

Infrastruktur

Vi är specialiserade inom bland annat väggbyggnation massförflyttningar och exploatering

Anläggning

Vi utför bland annad mark- och betongarbeten, rivning och VA-arbeten.

Mätteknik

Vi är specialieserade inom Mätteknik och hjälper er gärna inom området.

Referensområden

Vi har stor erfarenhet inom alla typer av markentreprenader och entreprenadformer så som:


 • Totalentreprenader, Generalentreprenader/ Utförandeentreprenader, Partering entreprenader, Ramavtal osv
 • Biobränsle terminaler
 • Massförflyttningar stora som små
 • Järnvägs byggnationer
 • Parkområden
 • Platt och stenläggningar
 • Sprängning och krossnings arbeten
 • Exploateringsområden
 • Vägar och VA anläggningar
 • Grundläggnings arbeten
 • Rivning
 • Pålning och spontning
 • Asfalteringsarbeten
 • Marksaneringar och provtagningar
 • Hantering av deponi massor
 • Lägeskontroller, Mätning
 • Mättekniska arbeten