Utlastning berg i projekt Måttbandsvägen


Jordschakten är klar sedan en vecka tillbaka och bergutlastning i västra änden är i full gång, vi bryter igenom till Kundvägen innan Jul.

Utlasning berg västra änden, Måttbandsvägen            
Datum: 2020-11-20 14:12