Måttbandsvägen är igång på full fart


Måndagen 21/9 drog vi igång projekt Måttbandsvägen på full styrka, utlastning av vegetation och jordschakt påbörjades direkt, parallellt går bergavtäckning, friläggning av befintliga kablar osv. Kommande vecka ökar vi på med ytterligare bandgrävmaskin och hjulgrävmaskin, dels för schakt över Linjalvägen samt påbörjande av arbeten för läggning av VA.
Datum: 2020-09-23 06:36