Slutfasen Etapp 1 i Wijk Oppgård


Vi går mot slutfasen på Etapp 1 i projekt Wijk Oppgård och vi håller uppsatta delmål med slutbesiktningsdatum 1/10 för Etapp 1.

Vi är glada att kunna leverera Etapp 1 inom uppsatt tidsram från Beställaren, vi har haft mycket bra medarbetare och UE på projektet vilket bidragit stort till att vi nu når detta delmål.

För Etapp 2 ligger vi långt före tidsplanen i dagsläget och som det ser ut nu kommer vi nå slutbesiktning på denna sida om året.

Wijk Oppgård, Krickaslingan Del 2
Datum: 2020-09-18 15:33