AAA 2019


Sorex tilldelas AAA i samband med det publicerade bokslutet 201906, bolaget fortsätter ligga på en stabil ekonomisk bas och prognosen för 2020 ser mycket bra ut.

AAA 2020
Datum: 2020-01-23 14:26