Slutbesiktning av projekt Nyfors


Fredag 191129 Slutbesiktades projekt Nyfors med godkänt resultat, tidigare har vi haft en del besiktning av huvuddel 1 (Gammelströmsv) för överlämnande av driften till beställaren. Denna slutbesiktning omfattades alltså båda huvuddelarna.

 

Projekt Nyfors växte under resans gång till att bli ett av Sorex näst största projekt sedan starten av företaget, trots den stora ökningen i projektet så tidsförlängdes projektet enbart en månad mot ursprungstidplan, vilket ställde höga krav på detaljplanering genom hela produktionen.

Asfalten (AG) på Gammelströmsv. lades på målsnöret precis innan semestern vilket var ett viktigt delmål för att klara den totala sluttiden i November vilket senare också kunde göras.

En stor utmaning i projektet var att hantera alla boenden, gående och cyklister då området Nyfors är ett väldigt populärt naturområde med mycket folk i rörelse, tät dialog med beställaren och trafikkontoret gjorde detta till slut möjligt. 

Vi avslutar nu ett mycket spännande, roligt och utmanande projekt.

Vi tackar beställaren för en kompetent projektledning samt en oerhört tät och bra dialog genom resans gång, vi tackar också våra UE.

Slutbesiktning Nyfors (Gammelströmsv.)

Slutbesiktning Nyfors (Nyforsv. p-yta)

Slutbesiktning Nyfors (Nyforsv. elstation)

Slutbesiktning Nyfors (Nyforsv.)

 

 
Datum: 2019-12-25 10:01