SOREX Entreprenad AB tecknar Ramavtal


SOREX Entreprenad tecknar Ramavtal med Trapezia gällande provtagningar,hantering av deponimassor samt dokumentering.

 

Tippanläggningar och Beställare ställer idag allt högre krav på miljödokumentation och provtagningar av massor, Trapezia besitter spetskunskap inom miljöteknik och har bred erfarenhet av arbete med marksanering. Genom detta avtal med Trapezia så ökar våra möjligheter att växa och åta oss entreprenader innehållande marksanering menar Martin Sörman, Sorex Entreprenad.

 

För mer information kontakta Martin Sörman (Sorex Entreprenad) eller Jonas Östgren (Trapezia).
Datum: 2016-02-11 13:22