Läggning av Eltas VA system


Under V.14 påbörjades läggningen av dem första Eltas VA rören i projekt Nyfors.

Detta är ett helt nytt system i Tyresö kommun som aldrig tidigare använts, det är också ett väldigt nytt system på marknaden vilket känns extra roligt att kunna vara med i ett så tidigt skede både för Tyresö kommuns räkning och Eltas systemet.

Systemet är ett LTA system (liknande ett fjärrvärme rör i utseendet) fast med tryck vatten, tryckspill samt värmekabel. Detta möjliggör att man inte behöver förlägga systemet lika djupt som ett traditionellt.

Eltas VA System, Nyfors

 
Datum: 2019-04-11 11:48