Slutbesiktning ELP-Norra


ELP-Norra slutbesiktades 181114 med slutresultat godkänt, tidigare har vi del besiktat entreprenaden och nu ägde Slutbesiktningen rum.

Entreprenaden slutfördes på ca 9 månader vilket är 6,5månader innan deadline angivet av beställaren, återigen så visar vi våran styrka att producera stora entreprenader under kort tid med bibehållen hög kvalite.

Detta projekt har varit en rolig resa och vi tackar beställarens projektledningen för bra samarbete. 

 

ELP Norra Slutbesiktning
Datum: 2018-11-14 07:29