Sorex tilldelas projekt Nyfors


Sorex har tilldelats projektet Nyfors förändringsplan.

Området Nyfors ska förberedas för permanent boende, vi är oerhört glada över att ha tilldelats detta projekt speciellt med hänsyn till att företagets säte är i Vendelsö enbart 15min från Nyfors.

Projektet är ett större projekt och innefattar rivning av belysnings, asfalt, skogröjning, och diverse anläggnings kompletteringar, trafik avstängningar, ca 5000m3 jordchakt, losshållning av ca 2600m3 berg, nybyggnation av befintliga vägar o parkeringsyta, vägräcken, kantsten av betong, ny belysnings anläggning, El o opto, dagvattenledningar, VA i ett speciellt förfarande med isolering och värmekabel (Eltas system), ca13 000m2 asfaltering.

 

Beställare: Tyresö Kommun

Anbudssumma: 27milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1901-191031Nyfors
Datum: 2018-10-14 16:58