Del besiktning av ELP Norra


Tordagen den 30/8 Del besiktades ELP Norra, besiktningen avsåg Gata 4 och Gata 5, etappen godkändes vid slutbesiktning.
Datum: 2018-09-20 07:54