Tilldelning i projekt VA-Utbyggnad Ekerövallen


Sorex tilldelas Projekt VA-Utbyggnad Ekerövallen.

Det är oerhört roligt att kunna utföra våran tredje entreprenad åt Roslagsvatten och den andra på Ekerö.

Projektet innefattar nybyggnation av ca 680m väg med VA, el, opto kanalisation osv, ca580m ombyggnation av befintlig väg o GC-väg, byggnation av två mindre p-ytor, parkeringsräcken, asfaltering, losshållning berg, schaktslädar, komplett belysnings anläggning, målning, kantstöd i betong, betongmarksten, rivning av en st mindre byggnad osv.

 

Beställare: Roslagsvatten AB

Anbudssumma: 23milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1811-191031

 

VA Ekerövallen
Datum: 2018-09-13 09:58