Slutbesiktning av Projekt Östhamra VA


Onsdagen den 13/6 Slutbesiktades projekt Östhamra VA med godkänt resultat.

Sorex utförde projektet på 4veckor från första spadtaget till färdig slut produkt, detta trots tilläggsbeställningar osv, vi ville minimera påverkan på dem kring boendena därav gick vi in med mer resurser så vi kunde slutföra det på denna korta tid.

Projektet har innefattat 110m VA, losshållning av berg, jordschakt, byggnation av tillfällig väg, återställningar osv.

 

Östhamra färdigställt
Datum: 2018-06-19 16:29