Uppstart och full fart i projekt Östhamra VA


Nu är vi i full gång med projekt Östhamra VA i Norrtälje.

Just nu pågår rörläggning, bergsprängning, elkanlisation osv, vi håller tidplanen och projektet beräknas stå klart i slutet av Maj.

Östhamra schaktningÖsthamra schaktning
Datum: 2018-05-07 09:55