Slutbesiktning av projekt "Byte av dagvatten ledning" på Uppsala Flygplats


I måndags 4/12 godkändes entreprenaden vid slutbesiktning.

Projektet har innefattat byte av bef 400 btg dagvatten ledning, 3st btg brunnar dim 1000-1200, provtagning och omhändertagande av deponi massor, flytt av skyltar på flygplats området, rivning av btg/asfalt, nyläggning av asfalt inkl asfaltsarmering osv.

Ett spännande och lärorikt projekt på militärt område där vi också haft en väldigt bra beställar organisation i projektet.

 

(OBS, foton kan ej visas då foto förbud råder i entreprenaden)
Datum: 2017-12-06 07:40