Godkänd slutbesiktning av projekt Uppställning bakom arenan


Fredagen 29/10 slutbesiktades projekt "Uppställning bakom arenan", över 1 månad före utsatt tid, detta visar återigen på våran styrka att hålla tidsplaner och effektivisera resurserna i projekten.

Projektet har innefattat anläggande av en stor parkeringsyta ca 6000m2 varav ca 5000m2 har anlagts med asfalt och resterande ytor som grönytor.

Vidare så har ca 120m stödmur anlagts, dagvattenhantering, el kanalisation, kantstöd, diverse smidesarbeten, btg platta (för uppställning av sopkomprimator), stängsel med taggtråd osv.

Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning och vi tackar även Beställar sidan för en bra organisation i detta projekt.

Parkering i Uppställning bakom arenanSmide i Uppställning bakom arenanAsfaltsyta i Uppställning bakom arenan

 
Datum: 2017-10-09 10:09