Jagbacken Etapp 2, Slutbesiktat


För en kort tid tillbaka slutbesiktades Jagbacken Etapp 2, entreprenaden är godkänd i sin helhet och avetablering är utförd.

Vi startade väldigt sent efter tilldelningsbeslut erhållits närmare bestämt i November -16, vi höll ändå Slutbesiktningsdatumets ursprungstid. Detta visar återigen på Sorex stora förmåga att producera effektivt på kort tid.

Projektet har drivits av Sorex Platschef Daniel Tegelhammar.

Jagbacken, Slutbesiktat, JVG övergångJagbacken, Slutbesiktat

 
Datum: 2017-06-12 07:16