Sorex bygger "Uppställning bakom arenan"


Sorex vinner upphandlingen avseende Projekt "Uppställning bakom arenan" åt Eskilstuna kommun.

Projektet innefattar anläggande av en stor parkeringsyta, mer detaljerat innefattar projektet ca 6000m2 i yta varav 5000m2 ska anläggas med asfalt och resterande ytor som grönytor.

Vidare så ska 120m stödmur anläggas, dagvattenhantering, el kanalisation, kantstöd, diverse smidesarbeten, btg platta (för uppställning av sopkomprimator), stängsel med taggtråd osv.

Projektet kommer att startas omgående och vi hoppas på att kunna färdigställa projektet långt innan ramen för uppsatt sluttid.

 

Anbudssumma: 4,3milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekt tid: 1705-1711

Uppställning bakom arenan
Datum: 2017-05-19 15:24