Slutbesiktning av Sika industriområde etapp 2


Sorex slutbesiktar sin andra Entreprenad sedan starten 2016 med en väldigt nöjd Beställar sida och ett väldigt lyckat projekt.

Från början såg det mörkt ut med sen byggstart pga Salamandrar i byggområdet men när det väl lossnade så kunde vi producera i den utsträckning vi räknat med. Projektet från början innebar byggnation av 1100m väg, VA, 30 000m2 hårdgjord yta för tomtmark osv, ca 2 månader innan slutbesiktning önskar beställaren bygga ytterligare ca 30 000m2 hårdgjord tomt yta, Sorex antog sig denna byggnation/massbalansering och höll slutbesiktningsdatumet trots att projektet ökat med nästan 30%, vi byggde alltså Sika industriområde Etapp 2 inkl tilläggs beställning, hanterade schakt mängder på 14 000m3 jordschakt och 34 000m3 fast berg inkl VA osv på 7månader.

Vi har haft en lättsam och hjälpsam Beställar sida vilket också har möjliggjort detta genomförande, i slutändan hjälpt projektet framåt och har möjliggjort att Sorex kunnat gå i mål med Slutbesiktningen på utsatt tid.

Sika gata 1Sika, vägar och industritomt 1

 

 
Datum: 2017-02-03 09:42