Sorex bygger Jagbacken Etapp 2


 Sorex har fått tilldelning att bygga Jagbacken etapp 2.

Projektet avser bla röjning skog, stubbrytning, sanering av bef jordmassor, spontning, vägar och VA, pumpstation, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, asfaltering osv

I och med denna entreprenad så växer Sorex och vi har rekryterat en Platschef till detta projekt, projektet ska stå färdigt senast Maj -17.

 

Beställare: Strängnäs Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 8,300,000kr

Jagbacken Etapp 2
Datum: 2016-06-01 08:15