Sorex tilldelas projekt GC-Fornuddsvägen


Sorex tilldelas projekt GC-Fornuddsvägen åt Tyresö Kommun, projektet tilldelas genom förnyad konkurrens utsättning på ramavtal.

Projektet är en nybyggnation av GC bana längs Fornuddsvägen, mer i detalj omfattar projektet, VA, smidesarbeten, belysningsarbeten, asfaltering, plantering, återställningar, TA-planer, samordning osv

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 2,5milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2309 - 2311 

  GC Fornuddsvägen  
Datum: 2023-09-17 13:49