Sorex tilldelas projekt Pumpstation R23 o R24


Sorex tilldelas projekt "Pumpstation R23 och R24 åt Eskilstuna Kommun.

Vi är glada att kunna återvända till Eskilstuna och Eskilstuna Kommun som beställare.

Projektet R23 o R24 är ett komplext projekt och innefattar byte av två st befintliga dagvatten pumpstationer, mer i detalj innefattar projektet spontning, pålning, grundvattensänkningar, btg arbeten,  rivning av bef pumpstationer, VA, deponi hantering av schaktmassor samt rivningsmaterial, förläggning av elkabel, tillfälliga vägar osv

Beställare: Eskilstuna Kommun

Kontraktssumma: 7,6milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2310 - 2405 

  Pumpstation R23 o R24  
Datum: 2023-09-17 13:37