Framåt i projekt Edsala


Projekt Edsala fortskrider, här losshåller vi berg, schaktar samt sätter en större pumpstation med sump.

  Pumpstation Edsala  
Datum: 2023-08-16 19:50