Slutbesiktning av spont i Bollmora


Projektet med Spont i Bollmora slutbesiktades fredagen 11/8 med godkänt resultat och ett mycket lyckat projekt.

Projektet innefattade, omledning av trafik, stor samordning samt borrning av 29st spontrör med en total längd om ca 200m, 48m hammarband, 8 stag och ca 200m2 plåtning.

Vi tackar Beställaren Tyresö kommun och beställar organisationen för ett bra samarbete.

  Spont Bollmora  
Datum: 2023-08-13 09:07