Sorex bygger Sika industriområde etapp 2


Sorex har fått tilldelning att bygga Sika industriområde etapp 2.

Vi är oerhört stolta över att kunna utföra denna etapp i Sika åt Norrtälje kommun.

Projektet avser bla röjning skog, stubbrytning, losshållning och massförflyttning av ca 17000m3 berg, ca 19000m3 vegetation/jordschakt. Byggnation av 2st dammar, 1100m VA ledningar och vägar, i ordningställande av 3,5ha industritomt, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, asfaltering, målning osv.

Nu närmast sker inköp inför byggstart, etablering på plats och produktionsstart kommer att ske 23/5, projektet ska stå färdigt senast 16/12-16.

 

Beställare: Norrtälje Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 17,000,000kr

 

 Sika industriområde Etapp 2
Datum: 2016-04-27 08:32