Försäljning av Råberg 0-800/Krossat 0-150 i Huddinge


Sorex Entreprenad har fått uppdraget av Mecon Bygg AB att utföra krosssning och försäljning av överblivet berg material från projekt Kv Embryot i Huddinge.

Mängden uppgår till ca 12-13 000ton, vi ser helst att köparen antingen tar emot ett Råberg 0-800mm eller ett Krossat 0-150.

För mer information och prisuppgifter, kontakta Martin Sörman 070-7649600.

 
Datum: 2016-03-10 20:18