MENY

Sorex Entreprenad utför konsulttjänster åt Mecon Bygg AB, Projekt KV Tavernan


Sorex utför konsulttjänster åt Mecon Bygg på projekt KV Tavernan i Barkaby, konsultjänsten innebär stöttning till befintlig platsorganisation för slutförande av pågående markarbeten.

Projektet avser markarbeten för byggnation av ca300 lägenheter och innefattar nu i slutfasen grundläggning för btg platta, avloppsrör, dräneringsarbeten, utlastning av massor osv.

Beställare: Mecon Bygg AB

Byggherre: Wallenstam AB

Entreprenad form: Totalentreprenad


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2016-02-23 16:52

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB