MENY

EDS-Kyrka, Slutbesiktat


Projekt EDS-Kyrka slutbesiktades Tisdag 30/6.

Projektet gick i mål hela 4månader tidigare än färdigställande tiden i kontraktet, detta visar vår styrka att utföra komplexa projekt på kort tid.

Vi har haft en väldigt bra framfart i projektet från dag ett och en bra dialog med kringboenden/verksamheter.

Projektet har inneburit nyläggning av ca 900m tryckledningar både vatten och spill varav ca 500m förlas med styrd borrning över en åker, tillfälliga vägar anlades för att leda om trafiken under byggtiden, återställningsarbeten, TA-planer, asfaltering med AG samt en IMT massa (indränkt makadam massa som ger en grusad yta i toppen), belysning, påkopplingsarbeten, samordning osv.

Viss del av ledningssträckan löpte förbi en kyrka och en kyrkomur, vilket ställde höga krav vid schaktningsarbetet och skyddandet av muren.

 

EDS-Kyrka Slutbesiktning

EDS-Kyrka Slutbesiktning2


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2020-07-09 10:39

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB