MENY

Sorex tilldelas sitt största kontrakt hittills


Sorex har tilldelats projekt WIJK Oppgård i Upplands Väsby, beställare är Upplands Väsby Kommun, entreprenaden är Sorex största enskilda entreprenad sett ur grund kontraktsumma, vi har tidigare haft entreprenader upp till 30milj men WIJK Oppgård blir vårt största kontrakterade projekt.

Projektet är en exploatering av 1600m gata och GC-väg innehållande VA och dagvatten (total längd ca 4,8km), EL, opto, spontning, diverse rivningar, asfaltering, belysnings arbeten, losshållning berg, jordschakt och masshantering, utlastning av ca 50,000ton massor, TA-planer, samordning osv

 

Wijk Oppgård översikt gata

 

Beställare: Upplands Väsby Kommun

Anbudssumma: 25milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2003-201001 (deltid), slutbesiktning 20210228


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2020-03-19 08:48

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB