MENY

Slutfasen i Ekerövallen


Vi närmar oss slutfasen på Projekt Ekerövallen.

Asfaltering är utförd på större delen av projektet, stödmurar, skyltar osv är på plats, kvarstår en del återställningsarbeten, VA inkopplingar, provtagningar osv.

Projektet kommer stå helt färdigt i slutet av November.

Ekerövallen, P-yta

Ekerövallen, GC-väg

 


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2019-09-29 15:51

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB