MENY

Läggning av Asfalt AGF i Nyfors


Precis på målsnöret innan semestern V.28 lades AGF lagret på Gammelströmsvägen i projekt Nyfors, detta var en väldigt viktigt etapp att hinna med innan semestern då vi direkt efter semestern påbörjar sättning av kantsten samt i ordningställande av GC-vägen och till sist vägbelysningen på Gammelströmsvägen.

Arbetena på Nyforsvägen med ELTAS VA fortskrider.

Asfalt AGF i Nyfors

Asfalt AGF i Nyfors (2)


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2019-07-31 05:17

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB