MENY

Stenby Etapp 3, färdigställd och slutbesiktad


Stenby Etapp 3, slutbesiktades 17/12-18 med Godkänt resultat.

Entreprenaden förlängdes med ca 1månad pga svåra geotekniska mark förhållanden samt tillkommande arbeten med befintliga driftsatta huvudledningar, detta har varit två av dem stora utmaningarna i denna entreprenad, dem svåra geotekniska förhållandena innebar att vi fick gå över till schaktslädar och stockmattor, även en mer omfattande förstärk ledningsbädd utfördes, mycket detaljplanering och noga övervägda beslut tillsammans med projektledningen gjorde att vi kunde ro denna entreprenad i mål trots utmaningarna.

Stenby Etapp 3 är ett exploateringsområde på ca 300m som innefattat vägar, gc-vägar, komplex VA läggning, el/opto kanalisation, hantering av deponi massor, anläggande av dagvattendamm, rivning av gamla ledningar, TA-planer, samordning osv.

Stenby Etapp 3 färdigställt


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2019-01-09 11:08

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB