MENY

Entreprenaden GC-Västerleden Slutbesiktad


29/11 Slutbesiktades projekt GC-Västerleden, projektet hade stora mängdökningar därav förlängdes entreprenad tiden i samråd med Beställaren.

Projektet "GC-västerleden" har varit en nyproduktion av gång o cykelväg längs med Västerleden som sträcker sig mellan K-rauta till Torshällavägen i Eskilstuna.

Beställare har varit Eskilstuna kommun och projektet har innefattat ca 1,5km GC-väg, asfaltering ca4500m2, diverse rivnings arbeten, jordschakt, massbalansering, kantstöd i betong samt spikade, plattläggningar, skyltar, belysning, VA, EL och opto, TA-planer, samordning osv

Ännu ett lyckat projekt avslut åt Eskilstuna Kommun.

(OBS belysningen ingår ej i Sorex åtagande på denna bild)

GC-Västerleden Slutbesiktad


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2019-01-08 12:22

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB