MENY

Slutbesiktning BRF Kyrkbacken


I Måndags 181112 färdigställdes innergården för BRF Kyrkbacken och även slutbesiktades.

Alla markarbeten är färdiga och det som kvarstår är montering av lekutrusning där leveransen har varit oerhört försenade.

Slutbesiktning BRF Kyrkbacken


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2018-11-12 07:44

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB