MENY

Mer än halvvägs i projekt ELP-Norra


Projekt ELP-Norra fortgår som planerat, tidplan hålls och slutdatum beräknas i början på Oktober-18.

All massbalansering och större schakter är färdigställda, just nu är även VA färdig ställt på Gata 4 och kabelförläggning pågår för fullt.

ELP Norra

ELP Kabel förläggning


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2018-06-27 10:12

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB