MENY

Sorex tilldelas projekt Stenby Etapp 3


Sorex tilldelas Stenby Etapp 3, Beställare är Eskilstuna Kommun.

Vi är väldigt glada att utföra ytterligare en entreprenad åt kommunen, vi har haft ett bra sammarbete under tidigare samt pågående entreprenader vilket gör det extra roligt att nu forsätta med nästa projekt.

Projektet är ett exploateringsområde på ca 300m som innefattar vägar, gc-vägar, komplex VA läggning, el/opto kanalisation, hantering av deponi massor, anläggande av dagvattendamm, rivning av gamla ledningar, TA-planer, samordning osv.

Projektet kommer att förberedas innan semester för att kunna starta direkt därefter.

 

Beställare: Eskilstuna Kommun

Anbudssumma: 7,2milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1808-181130

 

Stenby Etapp 3


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2018-05-23 07:08

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB