MENY

Sorex utför entreprenaden "Fredrikstrandsvägen, ny lokalgata och VA-ledningar"


Sorex vinner upphandlingen Fredrikstrandsvägen, beställare är Roslagsvatten och projektet är beläget på Ekerö.

Projektet är en byggnation av drygt 500m lokalgata som innefattar losshållning av berg, jordschakt/massbalansering, VA, el och opto kanalisation, spontning, byggnation av dagvattendamm, belysningsarbeten, asfaltering osv.

Det är väldigt roligt att vinna denna upphandling, dels är det ett spännande projekt samt en ny beställare, vi ser fram emot ett roligt och utmanande projekt.

Projektet kommer att starta efter semestern, innan detta kommer planering, strukturering och inköp att utföras.

 

Beställare: Roslagsvatten

Anbudssumma: 11milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 170701-180228 (vissa arbeten är undantagna och ska slutbesiktas senast 180415)

Fredrikstrandsvägen


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2017-06-07 07:23

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB