MENY

Sorex bygger Jagbacken Etapp 2


 Jagbacken Etapp 2

 

Sorex har fått tilldelning att bygga Jagbacken etapp 2.

Projektet avser bla röjning skog, stubbrytning, sanering av bef jordmassor, spontning, vägar och VA, pumpstation, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, asfaltering osv

I och med denna entreprenad så växer Sorex och vi har rekryterat en Platschef till detta projekt, projektet ska stå färdigt senast Maj -17.

 

Beställare: Strängnäs Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 8,300,000kr


Skriven av:
Martin Sörman
Datum:
2016-06-01 08:15

Nyhetsarkiv

2020-01-23
2019-12-10
2019-03-15
2018-03-12
Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB