MENY

Sorex utför Mark o VA arbeten inom Ramavtalet med Tyresö Kommun.

Sorex tilldelades som nr två i rangordningen av tre kontrakterade entreprenörer.

Avtalet löper på 2år med möjlighet till förlängning med 1år i taget, avtalstiden kan max uppgå till 4år.

 

Vi ser fram emot ett givande och långt samarbete.

 

Beställare: Tyresö Kommun

Entreprenadform: Ramavtal

Projekttid: 191101-211101 (med möjlighet till förlängning om 1år per ggn)

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB