MENY

Projektet är en expolatering av 650m gata som omfattar bergschakt om 10 000m3, jordschakt/massbalansering om ca 30 000m3, VA, dagvatten, 1100m granitkantsten, 1600m2 plattor, asfaltering, fräsning, trädplanteringar, belysning, TA-planer osv.

Det är roligt att kunna utföra detta projekt, Måttbandsvägen ligger helt i linje med vår styrka och kompetens inom bolaget.

Vi ser fram emot samarbete med Täby Kommun.

 

Beställare: Täby Kommun

Kontraktssumma: 27milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 200824-210930

Måttbandsvägen Översikt

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB