MENY

Projektet innefattar nybyggnation av ca 680m väg med VA, el, opto kanalisation osv, ca580m ombyggnation av befintlig väg o GC-väg, byggnation av två mindre p-ytor, parkeringsräcken, asfaltering, losshållning berg, schaktslädar, komplett belysnings anläggning, målning, kantstöd i betong, betongmarksten, rivning av en st mindre byggnad osv.

 

Beställare: Roslagsvatten AB

Anbudssumma: 23milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1811-191031

 

VA Ekerövallen

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB