MENY

Sorex tilldelas Stenby Etapp 3, Beställare är Eskilstuna Kommun.

 

Projektet är ett exploateringsområde på ca 300m som innefattar vägar, gc-vägar, komplex VA läggning, el/opto kanalisation, hantering av deponi massor, anläggande av dagvattendamm, rivning av gamla ledningar, TA-planer, samordning osv.

Projektet kommer att förberedas innan semester för att kunna starta direkt därefter.

 

Beställare: Eskilstuna Kommun

Anbudssumma: 7,2milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1808-181130

 

Stenby Etapp 3

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB