MENY

Sika industriområde Etapp 2

Projektet avser bla röjning skog, stubbrytning, losshållning och massförflyttning av ca 17000m3 berg, ca 19000m3 vegetation/jordschakt. Byggnation av 2st dammar, 1100m VA ledningar och vägar, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, asfaltering, målning osv.

Nu närmast sker inköp inför byggstart, etablering på plats och produktionsstart kommer att ske 23/5, projektet ska stå färdigt senast 16/12-16.

 

Beställare: Norrtälje Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 17,000,000kr

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB