MENY
Parkstråket, rivning av ledningParkstråket, Schakt o fyll

Sorex Entreprenad utför schakt, fyllningsarbeten samt rivning av en gammal dim 1000 betongsledning för "Parkstråket Etapp 2" precis intill KV Embryot i Flemingsberg.

Arbetet utförs på uppdrag av Mecon Bygg AB och genomförs som en Totalentreprenad på fast pris.

 

Beställare: Mecon Bygg AB

Byggherre: Byggvesta AB

Entreprenad form: Totalentreprenad

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB